portfolio

Książki

Mit i realizm – nowy katalog

Zbiór z wybranymi pracami

Obudzone wspomnienia

Iwan Kulik o Ukrainie

Iwan Kulik opowiada o swoim życiu i Ukrainie, próbuje wyjaśnić ukraińską mentalność, poprzez realistyczną relację popartą faktami uzupełnioną o elementy surrealistyczne.

Mit i realizm

Zbiór wybranych prac

Gwiezdny pył (II tom)

Iwan Kulik - opowiadania

Drugi tom opowiadań Iwana Kulika, który w całości poświęcony został opowieści pt. „Gwiezdny Pył”.
Wydawnictwo: Galeria Adi Art w Łodzi.

Ziarna i plewy (I tom)

Iwan Kulik - opowiadania

Zbiór opowiadań autorstwa Iwana Kulika, w którym znalazły się opowiadania: „Mamaj”, „Myhola”, „Pustynia Gobi”.
Wydawnictwo: Galeria Adi Art w Łodzi.

Pressje 25/2011

"I LOVE lewica"

W tece 25. kwartalnika "Pressje" Iwan Kulik wraca z poruszającym opowiadaniem "Filozof" - o domorosłym filozofie, studiującym bez wytchnienia Marksa, Lenina, Kautskiego i Babla.

Pressje 22-23/2010

"Polska ejdetyczna"

W połączonym wydaniu teki 22. oraz 23. kwartalnika "Pressje", które wydane zostało w roku 2010, zapoznać można się z opowiadaniem "Iwan Potocki" autorstwa Iwana Kulika.

Pressje 19/2009

"Contra naturam?"

W grudniu 2009 roku ukazała się 19. teka kwartalnika "Pressje" zawierająca opowiadanie Iwana Kulika pt. "Biełka i Striełka".

Pressje 18/2009

"Rzeczpospolita: niedokończony projekt"

W 18. tece kwartalnika "Pressje", którą zatytułowano "Rzeczpospolita: niedokończony projekt", ukazał się tekst Iwana Kulika pt. "Kiedy na Ukrainie pojawiła się demokracja".

Pressje 17/2009

"Stawka większa niż życie"

Na łamach 17. teki kwartalnika "Pressje" opublikowane zostało kolejne opowiadanie Iwana Kulika - "Moroka", które stanowi fragment twórczości autobiograficznej.

Pressje 16/2009

"sPRAWIEdliwość"

W 16. tece kwartalnika "Pressje" ukazało się opowiadanie Iwana Kulika pt. "Moi Bracia Bandyci".

Pressje 15/2009

"Wschód – strategia czy obsesja?"

W 15. tece kwartalnika Klubu Jagiellońskiego "Pressje" opublikowane zostało opowiadanie "Oliana", które należy do cyklu autobiograficznych opowiadań Iwana Kulika prezentowanych we wcześniejszych numerach „Pressji”.

Pressje 14/2008

"Ogniem czy mieczem? Stosunki państwo-Kościół"

W grudniu 2008 roku ukazała się 14. teka kwartalnika Klubu Jagiellońskiego "Pressje" zawierająca opowiadanie Iwana Kulika pt. "Święta woda. Cerkiew. Orłowski".

Pressje 13/2008

"Polak, Niemiec dwa bratanki"

W sierpniu 2008 roku ukazała się 13. teka kwartalnika Klubu Jagiellońskiegiego "Pressje" zawierająca opowiadanie Iwana Kulika pt. "Komisarze".

Pressje 12/2008

"Bohater czasów postheroicznych"

W końcu marca 2008 roku ukazała się 12. teka kwartalnika Klubu Jagiellońskiego "Pressje" ilustrowana pracami Iwana Kulika - Malarstwo (wybór).